Ryžujeme ...

... s chuťou, ...

...  zápalom, ...

... zdravo ...

... a bezpečne!

Dzešetero zlatokopa - jak še hleda zlato

 • najdzi sebe dajaký jarek, dze može byc zlato (abo si ho radši, žeby ši aj daco našol, doneš zo sebu - zlatý perscenek, či zlatý lancušek)
 • misečku na ryžovane, abo menšu bodvanečku, napolni do troch štvercyn šutrom
 • na jarku sebe najdzi ne barsc prudku vodu, halboku aspoň nad kolena (najlepši je po pupek, netreba še zohynac) a štur do nej misečku zo šutrom
 • paľcami šudraj šuter tak dluho, až nebudze voda zamulena od muľu. Povyrucaj väčše kamene a nezapomni ich umyc, može byc na nich nalepene zlato
 • kuščik postrasaj misečku (asi tak, ked še ci trašu ruky po pipe) pod vodu, abo ju pokruc pod vodu. Totyma robotami še dostane zlato pomaľučky na spodek misečky
 • dalej kruc misečku pod vodu a pomaľučky ju nahyňaj - tak še zbaviš ľahkých kameňkoch
 • ked uvidziš pocmavše kameňky tak davaj si už bacha, bo ked ne, tak še ci možu odplavic aj zo zlatom (su zhruba rovnako čaške).
 • potom štur kuščik misečky pod vodu, misečku pohombavaj, postupne naklaňaj až še ci na dne neukáže zlato
 • šicko zlato, co tam najdzeš, povybyraj do mieška, abo do ampulky s vodu
 • zlato mozeš odnesc do banky, abo si ho môžeš aj nehac. Ked ši ale nič nenašol, tak to mušiš skušic s väčšim zlatým lancuškom
 • a ked ani potom nič nenajdzeš, tak nam to mapiš do imailu, dze ši ryžoval a keľo lancuškoch ši tam nehal. My tak potom pridzeme a konečne aj my už daco najdzeme. Šicko si ale nehame a tebe zaplacime s vatikansku menu.
 • tak si to šicke, co to čitace, vyskušajce, dajce tam najdrahše zlato, nič nenajdzice a my še konečne budzeme mac dobre. Na našej karbidke še to vam ale holem z polovici vraci