Ryžujeme ...

... s chuťou, ...

...  zápalom, ...

... zdravo ...

... a bezpečne!

Pozývame Vás na
NA SÚŤAŽ V RYŽOVANÍ ZLATA
Spišská karbidka 2023
6. 5. 2023 na mieste Novoveská Huta, Remeselný šenk za Holubicou

Víťazi:
  • muži - Marek Michalec
  • ženy - Janka Vaculčiaková
  • juniori - Dominik Dobravský
  • deti - Katka Sabolíková
  • veteráni František Verbich
  • kanadská panvica - František Küffer
  • čínska panvica - Danka Múčková


GPS: N 48.941301° E 20.484529°