Ryžujeme ...

... s chuťou, ...

...  zápalom, ...

... zdravo ...

... a bezpečne!

Podtatranský klub zlatokopov je otvorená, dobrovoľná, nezárobková organizácia, združujúca záujemcov o geológiu, mineralógiu, paleontológiu a ekológiu, so zameraním na zlato, techniku jeho vyhľadávania a históriu ťažby.